top of page
Search
  • Writer's pictureVol Gevoel

Dank voor degene die mij leerden.


‘Goeie morgen morgen

Goeie dag

Blij dat ik je weer

Ontmoeten mag’

Zijn de woorden

Die mij zomaar

Tegemoet komen

Terwijl ik mijn dagelijkse

Afspraak met mijn laptop nakom

Hoe heerlijk

Om elke nieuwe dag

Woorden

Die elke dag

Andere combinaties

Nieuwe verbindingen maken

Letter per letter

Uit te tikken

En plots ben ik terug 6 jaar

Ik denk aan de jaren dat ik

Bijlessen kreeg

Voor spelling

Dat ik met de uitdaging

Van het lezen worstelde

Het duurde

Tot mijn twintiger jaren

Dat ik een onvoorbereide tekst

Durfde voor te lezen

En hier zit ik dan

Met de cirkel

Die zo goed als rond is

Ik heb het niet weten

Hoe tweeklanken te schrijven

Overwonnen

Net als de angst

Om een niet voorbereide tekst

Expressief voor te dragen

En ben dagelijks creatief

Aan de slag met het woord

Dank aan de geduldige tutors

Mijn hele lagere school lang

Dankbaar voor de rijkdom

Die jullie mij brachten


Beatrijs 2021

8 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page