top of page
Search
  • Writer's pictureVol Gevoel

Ikhebeenheledaganderebewegingengedaandanikgewoonbengeroezemoes


De werkstijfheid

Woont in mijn vingers

Merk ik op

Als mijn blaas

Mijn nacht onderbreekt

Maar dat is enkel

Het begin

Ook mijn handrug

Die samenwerkt

Met de spieren

Van mijn voorarmspieren

En elleboog

Waar die verbinding maakt

Met de bovenspier

Om vast te zitten

Aan mijn schouder

Herkent deze stijfheid

Als ongebruikelijk en nieuw

En ook op andere plaatsen

In mijn wonderbaarlijke

Lichaam woont eenzelfde

Ikhebeenheledag

Anderebewegingen

Gedaandanikgewoon

Bengeroezemoes

Wat ben ik die

Zeurende ai oei gevoeligheid

Dankbaar

Want door haar weet ik

Dat al mijn cellen leven

Dat ik goed werk

Heb verricht

Dat ik bijdraag

Tot een mooiere

En vooral lekkerdere

Wereld

En weet ik nog beter

Wat er over een half jaar

In mijn mond komt

Mijn speekselklieren

Worden alvast actief

Bij de gedachte


Beatrijs 2021

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page