top of page
Search
  • Writer's pictureVol Gevoel

Kom maar in de kring.


Ik voel de kanteling

Van illness naar wellness

De kanteling van I naar We

Want als je de twee woorden

Onder de loep neemt

Is dat het enige verschil

Van ik naar wij evolueren

En als je lichaam

Door de ontmoeting met een virus

Vele veranderingen ondergaat

Lijkt het alsof je

Alleen met jezelf bezig kan zijn

En dan komt er een kantelpunt

Word je s morgens wakker

Voel je de verandering

En ben je weer klaar

Om uit de verdoofde wereld

Van het ik te stappen

Om weer naar de wellness

Door te stromen

Want uiteraard

Zijn we nooit alleen

We zijn altijd verbonden

Ook al leren we

Van kleins af

Mekaar te beconcurreren

Leren we door het puntensysteem

En vergelijken

Wie de beste is

Wat als we altijd samen werken

Mekaar ondersteunen

In het neerzetten

Van ieders droom

Zodat ieder zielsgelukkig is

En volledig tot bloei komt

Kom mee handen geven

En maak deel van de lichtende cirkels

Die overal ontstaan

Waar ieder gelijk aan mekaar is

Mekaar steunt

Iedereen welkom is

Kom meespelen in de ‘we-space’

Iedereen is welkom


Beatrijs 2021

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page