top of page
Search
  • Writer's pictureVol Gevoel

Verbindende stilte.


‘De tas die naast mijn bed stond

En smachtte naar mijn lippen

Smekend om leeg gedronken

Te worden’

Het begin

Van een verhaal

Zou je kunnen denken

Hunkerend om het vervolg

Te ontdekken

Of is het gewoon een woordenstroom

Die letter per letter

Naar boven komt

En laat zien

Dat alle lettercombinaties

Gemaakt kunnen worden

Op elk moment

Je hebt de vrijheid

Om alle woordcombinaties

Uit je mond te laten stromen

En de stilte dan

Waar hoort die thuis

Waar vindt zij haar plaats

In het grotere geheel

Of is zij het grotere geheel

En wonen letters, klanken

Als sterren

In de donkere nachtlucht

Als mini kleinigheden

Die golvende bewegingen zijn

Als rimpels

Van een steenworp

In een groot meer

Heerlijke stilte

Die in al onze cellen

Aanwezig is

En tegelijk ook in alles

Om ons heen

Je brengt rust

Verbinding en connectie

Ik vertoef graag in je

Warme omarming


Beatrijs 2021

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Kommentarer


bottom of page