top of page
Search
  • Writer's pictureVol Gevoel

Afscheid nemen.


Jij saboteur

Die in de vorm

Van uitstelgedrag

En vermijden

Van conflict

Al jaren zorgt

Dat ik niet

Honderduit

Mezelf laat zien

En mijn gevoel

Als vanzelf volg

Ik ben zo blij

Dat ik je doorvoeld heb

Deze morgen

En nu zie

Wat je mij komt

Vertellen

Het was fijn

Om samen

Onderweg

Te zijn

Saboteur

Bij deze

Bedank ik je

Voor je diensten

Die je zo trouw

Steeds weer

Ernstig nam

Nu kies ik

Door dit te delen

Je in de schijnwerper

Te zetten

Afscheid van je te nemen

Dit met groot applaus

Dank voor je jarenlange diensten

Dank je wel

Dat je er was

Nu is het tijd

Om mijn spontane

Speelse zelf

Helemaal

Te laten zijn

Groetjes het ga je goed


Beatrijs 2022

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page