top of page
Search
  • Writer's pictureVol Gevoel

De overvloed van de wandelvoorbijgang.


Op de tafel

Ligt een wandelherinnering

Gitzwart

Zwart als de nacht

Veel creatieve mogelijkheden

In zich dragend

En terwijl ze daar

Zo naast, onder en op mekaar

Mooi liggen te wezen

Komt het moment

Van onze eerste ontmoeting

Terug opdoemen

Ik neem het uit mijn gedachtestroom

Als een fiche uit een fichebak

Haarfijn naast mekaar

Lagen ze

Naast een mooie voorjaarsbloeier

Gewoon verknipt


Te wachten om

Weer opgenomen

Te worden door

De natuurschoonheid

En vergankelijk

Een ander bestaan

Te beginnen

Maar het was alsof

Ik verleid werd

Erlangs lopend

Zal ik ze meenemen

De eerste keer weerstond ik

Aan de verleiding

Maar toen ik zag

Dat bij een tweede

Wandelvoorbijgang

De overvloed nog steeds

Op dezelfde plaats lag

Was ik overtuigd

Dit kon een nieuw project worden

Omgetoverd tot haartjes

Van een fijn borsteltje

Of misschien wel

Een diva transformatie

Benieuwd wat het worden zal


Beatrijs 2021


0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page