top of page
Search
  • Writer's pictureVol Gevoel

Een bijzondere ont-moeting.


Toen ik gisteren

Langs de holte van de weg

Door de holle weg

Die omgetoverd leek

In een stroompje

Van helder water

Die de door de mens

Gestorte stenen

Blootlegde

Stootte ik op een wolk

Een wolk die op de grond

Terecht leek gekomen te zijn

Een bruisende wolk

Met gaatjes erin

Wat kwam dit kostbaar kleinood

Mij vertellen in de holte van de weg

Het leek mij aan te spreken

Te zeggen

Raak mij aan

Speel met mij

Zie dat ik hier ben

Ik ben er om je aandacht te trekken

Dus liet ik mijn kunst uit

En bracht beide samen

De mensenkring

De samenwerking

Van mensen

Het werd een bijzondere ont-moeting

Want niets moest

Niet voor de neergedaalde wolk

Noch voor de mensenkring

Het ont-moeten was genoeg

Voor beide om zich eraan te laven

Dus als toeschouwer

Van dit moment

Legde ik het even vast

Om zo het ont-moeten

Verder te delen

Met allen die het ervaren willen


Beatrijs 2021

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page