top of page
Search
  • Writer's pictureVol Gevoel

Helend vermogen.


Net zoals elke morgen

Las ik net nog

De wonderlijke woorden

‘Mijn lichaam is een ecosysteem

Deel van het veel grotere

Ecosysteem van de aarde

En al het leven op aarde

Ik heb vertrouwen

In het aangeboren helend vermogen

Van deze verweven ecosystemen’

Hoe magisch om dit

Bewust te lezen

En door te laten dringen

Tot in elke vezel van mijn zijn

Zalig om de verbondenheid

Te voelen met het grotere geheel

Heerlijk om te weten dat alles

Zich helemaal herstellen kan

Omdat het een zelf helend

Vermogen heeft

Vannacht nog

Toen ik wakker werd

Van pijn in mijn hartstreek

Resoneerden deze zinnen

In mijn lijf

En bracht een rustige ademhaling

Aandacht naar daar

Waar de pijn zich liet voelen

Ik heb vertrouwen dat mijn ziel

En mijn lichaam

Een intieme relatie hebben

En dat mijn ziel op die momenten

Door mijn fysieke ogen kijkt

Voor mij voelde dit als een nacht

Van transformatie

Nu adem ik rustig in- en uit

Voel mijn billen op de zetel rusten

En weet dat alles is goed

Precies zoals het is

Wit of zwart

Pijn of plezier

Alles hoort bij het levensspel


Beatrijs 2021

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page