top of page
Search
  • Writer's pictureVol Gevoel

Lichte energie.


Omgeven door mistigheid

Begroet de ochtend mij

Het lijkt alsof een gordijn

Van nevel

Zich tussen mezelf

En het vergezicht

Heeft geweven

Het zicht is gedempt

Maar het geluid

Blijft even luid

Ik luister

Naar de energie

In mijn lichaam

Doe mijn ogen dicht

En voel wat mijn lichaam

Mij te vertellen heeft

Mijn ogen willen graag

Nog even gesloten blijven

Zodat ik beter voelen kan

Wat er allemaal

In mij woont

Ik voel de energie

Als lichtpulseringen

Door mijn aderen stromen

Of ben ik alleen pulseringen

In het luchtledige

Ben ik afgebakend

Of net als de nevel

Energie die zweeft

Het voelt met mijn ogen dicht

Alsof mijn lichaam

Een aaneenschakeling

Van lichtelementen is

Beweeglijk

Vol van verschillende kleuren licht

Het lijkt wel alsof

De regenboog in alle onderdelen

Van deze lichtbeweging huist

Zonder afgelijnd te zijn

Bijzondere ontmoeting

Met de pulserende energie

Zo vroeg in de ochtend


Beatrijs 2021

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page