top of page
Search
  • Writer's pictureVol Gevoel

Magisch krachtig water.


Water water water water

Wij drinken liever bier

Het kampliedje

Van jaren geleden weerklinkt

Terwijl het water

Uit de leiding drupt

In volle besef dat velen nu

Door de watersnood

Lief en leed

Hebben verloren

De samenwerking

Tussen mensen die voordien

Vreemden van mekaar waren

Is groot

Het samenhorigheidsgevoel

Komt als geen ander opzetten

We zijn allen water

Bestaan voor een groot stuk


Uit water

Water dat al altijd op

Deze magische aarde

Aanwezig was

Dat van alle tijden is

Wij hebben heilig water in ons

Zijn erdoor omringt

Water dat leven gevend is

En zoals het themalied

Van Sil de strandjutter


Er mij doet aan herinneren

De zee neemt en de zee geeft

Dank je wel transformerend water

Voor het dagelijks

Geven van leven

Aan ons

Aan alles om ons heen

Dank je wel voor de kracht

Waarmee je stroomt

Soms nemen we je voor

Vanzelfsprekend aan

Dank je voor je

Magisch krachtige zijn water

En alle schoonheid

Die je daarmee voedt


Beatrijs 2021

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page