top of page
Search
  • Writer's pictureVol Gevoel

Overgave aan het moment.


De dag van gisteren.

Onverwacht

Blijvend hangen

In emotie

Van afscheid

Is het mijn afscheid

Of dat van de degene

Die heenging

Die met weemoed

Terugkijkt

Op wat ze achterliet

De uitnodiging

Van actie

Vraagt om in het nu

Te zijn

In het nu

Te handelen

En ik laat los

Wandel mee

In het nu

Van verhalen over

Verliefdheid

Twijfel

Schoonheid

En ik kies bewust

Bewust

Om naar het moment

Zelf te komen

In het moment zelf

Te zijn

In het moment zelf

Doorvoel ik

Geniet ik

En kies

Uw wil geschiedde

In overgave

Beatrijs 2020


0 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page