top of page
Search
  • Writer's pictureVol Gevoel

Pijn en oud patroon.


Dank je wel

Bijzonder lichaam

Dat je mij toont

Door pijn

En ongemak

Welk oud patroon

Hieraan

Gekoppeld is

Een patroon

Dat ik los mag laten

Een schouder

Die scherpe pijn produceert

Hangt met een rood draadje

Vast aan het feit

Dat ik anderen

De pluimen

Van wat ik deed

Op hun hoed

Liet steken

Wat een inzichten

Die gratis

En als een waar geschenk

Uitgedeeld worden

Pijn

Zou je als slecht

Kunnen beschouwen

Maar als je er dan

Doorheen ziet

Het oude patroon

Erkent

Weet dat het niet langer

Je hoogste goed dient

Dan kan je deze

Gelukkige zegening

Doorvoelen

Dankbaar zijn voor het inzicht

Wat je lichaam

Met al haar wijsheid

Je brengt

Dag na dag

Luisteren

Is de boodschap


Beatrijs 2022


22 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page