top of page
Search
  • Writer's pictureVol Gevoel

Pracht spiegelingen.


In mijn buik

Bolt de energie zich op

Alsof het opbollende

Wolken zijn

Ik voel dat de luchtenergie

Zich opstapelt

Met een kracht

Die immens is

En in gedachten zie ik

Van die prachtige

Witgrijze stapelingen

Die in de verte opdoemen

Of dreigend boven

Je hoofd kunnen hangen

En ineens zie ik het

Duidelijk voor ogen

Zo binnen zo buiten

Wat zijn onze lichamen

Pracht spiegelingen

Van wat we om ons heen

Kunnen zien

Magisch toch

Al het micro en macro gebeuren

Mijn buik trekt in teuten

Het is alsof ik zwanger ben

En de baby zich

Van de ene

Naar de andere

In mijn buik beweegt

Misschien ben ik

Wel zwanger

Van een idee of twee

Dag na dag

Komt het ene

Na het andere idee

In mij wonen

En vraagt om met

Hartelijkheid

Neer gezet te worden

Net als de hartelijke bediening

Die ik weerspiegeld zie

In de broden bij ‘de bakkerij’


Beatrijs 2021


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page