top of page
Search
  • Writer's pictureVol Gevoel

Tegengestelde krachten.


De vingers in mekaar gevouwen

Met een kussen

In de rug

Terwijl de lichtgroene

Donsdekenovertrek

Mij warm houdt

Van mijn jeukende

Voetzolen

Tot mijn klankkast

Die blijmoedig

Open en dicht gaat

Ik hoor het enthousiasme

Van de vroege vogels

Net buiten de houten wanden

Van dit buiten huis

Als was het een

Magische repetitie

Van een hemels concert

Wat zingen ze hun lied

Voluit in dit ochtendlijke uur

En dat zonder schroom

Of ingehoudenheid

Van het ene bosje

Naar het andere

Ik luister vol bewondering

Terwijl nu een buitenopera

Tijdens een geheugenwandeling

Als een olievlek

Op water boven komt drijven

Het duet van een man en vrouw

Die ieder aan een tegengestelde kant

Van het podium

Mekaar bezongen

Wat een niet te versmaden pracht

Kan tegenstelling brengen

Net als het voor het eerst zien

Van een cactusbloem

Die haar volle schoonheid

En grootsheid toont

Tussen de prikkels door

Ons spiegelt wie wij zijn

In onze frêle, grootse

Prikkelende levensenergie


Beatrijs 2021

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page