top of page
Search
  • Writer's pictureVol Gevoel

Tijd en overgave


Met rasse schreden

Komt het einde

Van de maand

Dichterbij

Is dit eigenlijk

Van belang

Hoe snel de tijd

Voorbijgaat

Is het niet

Gewoon iets

Wat wij mensen

In het leven

Geroepen hebben

Om meer controle

Om meer orde

In het geheel

Te brengen

Denkend

Dat we vat hebben

Op tijd

De ene cyclus

Volgt de andere op

Als een golf water

Die op het strand

Aan komt rollen

De druppels

Die één voor één

De grond intrekken

En anderen die

Als vanzelf

Weer met de andere

Druppels

De volle zee ingaan

In mijn geestesoog

Zie ik golf na golf

Op mij afkomen

En zich weer

Terugtrekken

En hoor ik

Het zalige geluid

Van overgave

In alles wat is


Beatrijs 2022

5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page