top of page
Search
  • Writer's pictureVol Gevoel

Verbindende communicatie.


Mijn hart jubelt

Bij het lezen

En het beluisteren

Van verbindende communicatie

Wat is dat thuiskomen

In een wereld

Van rust

Van schoonheid

Van kleurrijke overvloed

Al mijn cellen

Worden blij

Zijn dankbaar

Bij het zien

Hoe het kan zijn

Als ik oefen

Om In verbinding te zijn

Met mijn eigen gevoelens

Met mijn eigen behoeften

Om in verbinding te zijn

Met de gevoelens van de ander

Met de behoeften van de ander

Verbindend communiceren

Wat een heerlijk idee

Dat in heel onze wereld

Er verbindend

Met elkaar gecommuniceerd

Kan worden

En dat elke moment

Wij ervoor kunnen kiezen

Strijdbijlen neer te leggen

Het gaat niet langer over

Ik of jij hebben gelijk

Nee een nieuw gegeven

Dient zich aan

Ik uit

Wat er in mijn hart gebeurt

Jij uit wat er in je hart gebeurt

En we ontmoeten mekaar

Op de plek

Van verbindende communicatie

En spreken steeds vanuit het hart


Beatrijs 2021


30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page