top of page
Search
  • Writer's pictureVol Gevoel

Vermengende eigenheid.


Het beregende vingerhoedskruid

Staat een beetje

Als was het verslagen

Maar toch zijn er kelken

Die trots

Naar omhoog gericht blijven

Om de heerlijke

Vliegende vrienden

Te ontvangenb

En zich te goed

Te laten doen

Aan de nectar binnenin

‘It’s raining it’s pouring

The old man is snoring’

Een rijmpje

Van wel 21 jaar geleden

Komt in mijn gedachten

Terug bovendrijven


Als was het een olievlekje

Dat in een plas

Schitterende regenboogkleuren

Laat zien

Aan elke voorbijganger

Die het zien wil

De olie deint uit

En verspreidt zich

Over de plas

En zo ook mijn gedachten

Mijn terugdenken

Aan de plaats

Waar ik 21 jaar geleden

Woonde en verbleef

En wie ik toen was

Hoe veranderen we

Gedurende de jaren

Die verstrijken

En de ervaringen

Die in ons leven komen

Zoals de regendruppels

Die nu naar beneden stromen

En zich vermengen met de grond

Waar ze op vallen


Beatrijs 2021

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page