top of page
Search
  • Writer's pictureVol Gevoel

Water de dappere reiziger.


Met ontspannen

Open mond wakker worden

Terwijl het maanlicht

De kamer verlicht

Een slokje fris leven gevend water

Tot mij nemend

Te weten

Dat elke druppel

Van dit water

Al sinds het ontstaan

Van Gaia bestaat

Elke druppel

Van dit water

Is al overal geweest

Heeft al duizenden

Reizen gemaakt

Heeft al overal gewoond

Heeft deel uitgemaakt

Van vele zeeën

En wilde rivieren

Zacht golvende beekjes

Onder rotsen sijpelende stroompjes

Heeft in vele verschillende planten

In onmetelijk veel dieren

In ontelbare mensenlichamen

Vele tijden doorgebracht

Wat is water

Een dappere reiziger

Dus zeg ik dank

Aan elke druppel

Van dit water

Om mij nu

Op deze ijzige ochtend

Te komen vergezellen

En zo te zorgen

Voor het voeden

Van elke cel

In mijn lichaam

Voor het vochtig maken

Van mijn ontspannen mond

Dankbaar voor de

Heerlijke smaak

En leven gevende samenstelling


Beatrijs 2021

9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page