top of page
Search
  • Writer's pictureVol Gevoel

Zo binnen zo buiten.


Zonnige zondag

Zo binnen

Zo buiten

Zo buiten

Zo binnen

Ik kijk

En zie stralen

Tussen de takken

Lichtkorrel

Per lichtkorrel

Bij mij binnendringen

Zo binnen

Zo buiten

Zo buiten

Zo binnen

Ik kijk om je heen

En weet

Alles buiten mij

Zit ook in mij

Alles in mij

Laat zich

Aan de buitenkant zien

Er komen

Twee aan twee

Fietsers

Hard duwend

Voorbij gereden

Alsof hun leven

Ervan hangt

En ik denk

Zo binnen

Zo buiten

Zo buiten

Zo binnen

Waar duw ik

Met alle kracht

Alsof mijn leven

Ervan afhangt

Wat brengt mij

Dat duwen

En is dat

Wat goed voelt

Wat juist is


Beatrijs 2022

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page